Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Aranyhajszál Meseprogram

Aranyhajszál Meseprogram

Aranyhajszál Meseprogram- AZ ÓPERENCIÁS TENGEREN, HATÁRON INNEN ÉS TÚL ERASMUS+ pályázat

Az ARANYHAJSZÁL MESEPROGRAM - AZ ÓPERENCIÁS TENGEREN, HATÁRON INNEN ÉS TÚL  ERASMUS+ pályázat

Az Aranyhajszál Meseprogramhoz való csatlakozásunkban nagy szerepet játszott, hogy nevelőtestületünk szakmailag felkészült és elhivatott, az innovációk iránt fogékony és tettre kész, hogy a legjobbat tudjuk nyújtani a nádudvari óvodás gyermekeknek. Mindemellett a pedagógiai programunkban hangsúlyos szerepet kap a mesék világa, melynek gerincét a magyar népmese kincs megismerése adja a kortárs és a klasszikus művek mellett. Így nagy volt a boldogságunk, amikor kiderült, hogy 2018-ban csatlakozhatunk az Aranyhajszál Meseprogramhoz.

A pályázat célja:

  • A programban részt vevő partnerintézmények óvodapedagógusai fejlesztő munkájának bővítése.
  • A partneróvodákban járó gyermekek, akik a programban részt vesznek, fejlődjön a szociális kompetenciájuk és mellette egyéb kompetenciák is fejlődjenek.

Megismerhettük és beépíthettük a mindennapjainkba, hogy:
•    a füleki óvodában kézműves bábokat készítenek és az adott magyar népmesét bábozás technikájával dolgozzák fel.
•    a székelyudvarhelyi Ficánka napköziotthonos óvodában a kortársmeséket a drámajátékok segítségével dolgozzák fel és az egészségtudatosságra helyezik a hangsúlyt.
•    a szalárdi óvodában modern tánc, a zene világán keresztül jelenítik meg a népmesei motívumokat.
•    a nádudvari óvodában pedig mi az interaktivitásra helyezzük a hangsúlyt, a gyermekek a mesehallgatás során aktívan bekapcsolódnak a történetbe. A központba az élmény és a megtapasztalás kerül.

Nemcsak módszertanilag, hanem néprajzilag is megismerhettük az adott tájegységre jellemző meséket. Füleken a felvidéki palóc népmesékkel, szokásokkal ismerkedhettünk meg. Szalárdon a Bihar megyei területekről származó népmeséket, népdalokat, népi játékokat ismerhettük meg. Valamint Székelyudvarhelyen a kortárs mesék feldolgozásával ismerkedhettünk meg.

A saját jógyakorlatunk, amit bele tudtunk tenni az Aranyhajszál Meseprogramba a Bőröndmese fantázia nevet kapta. A bőrönd az egy állandó, visszatérő motivációs eszközként jelenik meg, amely elrejti, és egyben elvarázsolja a mese lehetséges eszközeit. Elképzeléseink alapján a mesehallgatás során a gyermekek tevékenyen bekapcsolódnak a történetbe. A központba az élmény és a megtapasztalás kerül. A mesék kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a tájegységünkre jellemző mese legyen, tudjunk hozzá kapcsolni mondókákat, énekeket, néptáncot, népi játékokat, szólásokat és közmondásokat. Népi kultúránk tovább örökítéséhez gyűjtöttünk múltbéli tárgyakat-melyeket felhasználtunk a mesék feldolgozásánál.

A mesefeldolgozás eszközeinek megválasztásánál figyeltünk:

  • a saját óvodai elemeink bevonására
  • a mozgás és énektevékenységek beillesztésére
  • az érzékszervek bevonási lehetőségeire

12 általunk gyűjtött tájegységünkre jellemző mesét dolgoztunk fel az óvodánk Méhecske és Levendula csoportjában, melyeket a gyakorlatban Csukáné Kálmán Szilvia, Ráczné Bogdán Marianna segítségével és Urbánné Nagy Eszter, Dankáné Láposi Anikó segítségével ültetett át a gyakorlatba.

Valamennyi általunk feldolgozott népmeséhez kettő darab vázlatot és reflexiót készítettünk, melyeket a partner óvodák bevont pedagógusainak is átadtunk, ahogyan mi is megkaptuk az általuk elkészített írásbeli anyagot.  Majd mindnyájan a saját országos alapprogramunkhoz, illetve pedagógiai programunkhoz, egyéniségünkhöz igazítva valósítottunk meg.

A két éves együttműködés során a jógyakorlatok bemutatása és adaptálása mellett lehetőségünk nyílt: az állandó fejlődésre, az önképzésre, megismerhettük a tradicionális tájegységek meséit, mesefeldolgozásait, pedagógus társaink metodikáját, újszerű mesefeldolgozásokkal, oktatási tér kialakítására, külhoni kapcsolatépítésre, szakmai kapcsolat kiépítésére és fenntartására, mesetárházunk gazdagítására, színesedett a mesék feldolgozási lehetősége, a projektben szereplő országok kulturális kincseinek megismerésére, a gyakorlati munkánkba való beépítésére.

Ezeket az értékeket, a megismert módszereket és eszközöket beépítjük a mindennapi munkánkba, és továbbadjuk kollégáinknak és az érdeklődőknek. Az Erasmus+ nemzetközi pályázatnak köszönhetően a szakmai kapcsolat mellett barátságok is köttettek a határon túli magyar kollégákkal. Bízunk benne, hogy ezt a jó kapcsolatot a jövőben is tudjuk ápolni.

A program zárására 2021.augusztus 13-án került sor ahol a Napfény Óvoda és Bölcsőde kis óvodásai és óvodapedagógusai varázsolták el a szakmai délutánunk vendégeit. Ezúton is hálás szívvel köszönöm a gyermekeknek a kedves kis műsort, a szülőknek az együttműködést, Szilvike néni, Esztike néni és Mariann néni munkáját. A pályázat zárásánál bátran és büszkén mondhatom, hogy valamennyi kitűzött célunkat elértük, és további tervek fogalmazódtak meg bennünk.

 

 

262465389_596078708350132_6337923689657011434_n 262700666_1113359849434043_378769805138260097_n 262202103_318219283454681_8085184886051500724_n262436805_907297063235444_6219355995930212227_n

262996056_445124883721301_8208755904121181169_n262886874_278270730910712_8765020416965621524_n

Vissza